Các nhân viên của văn phòng công chứng Minh Thành tư vấn rất nhiệt tình, đầy đủ và dễ hiểu. Công chứng viên làm việc có trách nhiệm và nhanh chóng. Tôi rất hài lòng khi công chứng tại đây