Theo quy định mới của pháp luật về công chứng thì tên của Văn phòng công chứng phải được đặt theo tên của Trưởng Văn phòng hoặc Công chứng viên hợp danh. VPCC Minh Thành được thành lập và hoạt động từ năm 2012, trước khi quy định mới của Luật Công chứng có hiệu lực.

Vì vậy khi VPCC Minh Thành chuyển trụ sở về 337 Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì văn phòng công chứng phải đổi tên thành VPCC Nguyễn Vinh (theo tên của Trưởng VP là CCV Nguyễn Xuân Vinh).

Mọi hoạt động, hồ sơ, tính pháp lý và các nội dụng khác của văn phòng không thay đổi. Khách hàng có thể yên tâm tiếp tục thực hiện các giao dịch như trước đây.