Thủ tục công chứng di chúc

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của Người lập di chúc

2.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản của người lập di chúc đối với tài sản

3.             Bản di chúc (nếu có)

4.             Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của Người làm chứng trong trường hợp cần người làm chứng.

5.             Trong trường hợp hai vợ chồng lập di chúc chung thì cần cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người lập di chúc tự viết di chúc:

–     Người lập di chúc tự viết Di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản chính di chúc do chính người đó viết, nếu bản di chúc không phải do Người lập di chúc tự viết thì phải có người làm chứng; kèm theo các giấy tờ đã nêu trên;

–     Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

–     Văn phòng tiếp nhận bản di chúc, hồ sơ và kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của di chúc và kiểm tra hồ sơ, nếu bản di chúc không đạt yêu cầu hoặc hồ sơ thiếu thì hướng dẫn người lập di chúc chỉnh sửa hoặc bổ sung; nếu bản di chúc đạt yêu cầu và đủ hồ sơ thì hướng dẫn Người lập di chúc ký (điểm chỉ) trước mặt Công chứng viên.

–     Công chứng viên công chứng và đóng dấu vào Di chúc

–     Nộp lệ phí và trả Di chúc đã được công chứng.

2.             Nếu Người lập di chúc không tự viết di chúc

–     Người lập di chúc lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng

–     Người lập di chúc tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại di chúc

–     Người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn Di chúc. Nếu Người lập di chúc xác nhận rằng Công chứng viên đã ghi chép lại đầy đủ và chính xác ý nguyện của mình thì Công chứng viên hướng dẫn Người lập di chúc ký (điểm chỉ) với sự chứng kiến của người làm chứng (nếu cần thiết) và Người làm chứng ký vào Di chúc.

–     Công chứng viên công chứng và đóng dấu văn bản ủy quyền

–     Nộp lệ phí và trả văn bản ủy quyền đã được công chứng.

Lưu ý:

–     Trong trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng.

–     Người làm chứng có thể là bất kỳ ai đủ năng lực hành vi dân sự, trừ những người sau đây:

+          Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

+          Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

+          Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment