Thủ tục công chứng hợp đồng mua bán tài sản khác

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản bán:

ví dụ như: Đăng ký mô tô xe máy, Đăng ký ô tô kèm Giấy chứng nhận đăng kiểm còn thời hạn…

2.             Đối với bên bán hoặc bên mua là cá nhân

–     Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của bên bán và bên mua

–     Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng của bên bán nếu Sổ hộ khẩu không ghi rõ quan hệ vợ chồng.

3.             Đối với bên cho bán hoặc mua là tổ chức

–     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương

–     Quyết định, Biên bản họp của cấp có thẩm quyền của tổ chức cho phép bán hoặc mua tài sản;

–     Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

4.             Trường hợp bên bán là cá nhân còn độc thân thì cần cung cấp thêm:

–     Nếu từ trước tới nay sống độc thân: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu đã ly hôn: Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản: Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu là tài sản riêng: Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo hợp đồng

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại hợp đồng, sau khi thống nhất các bên ký vào hợp đồng trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng hợp đồng và đóng dấu

7.             Nộp lệ phí và trả hợp đồng đã được công chứng.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment