Thủ tục công chứng văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ

I.                     CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Giấy tờ liên quan đến căn hộ chuyển nhượng:

–      Hợp đồng mua bán căn hộ và các phụ lục kèm theo hợp đồng mua bán căn hộ

–      Giấy xác nhận số tiền đã nộp với chủ đầu tư

Đối với căn hộ chưa bàn giao:

–      Giấy xác nhận chưa nhận bàn giao căn hộ (đối với căn hộ đã đến ngày bàn giao theo hợp đồng mua bán nhưng trên thực tế chủ đầu tư chưa bàn giao)

Đối với căn hộ đã bàn giao:

–      Biên bản bàn giao căn hộ (đối với căn hộ đã bàn giao)

–      Giấy xác nhận chưa làm sổ đỏ (đối với căn hộ đã bàn giao)

–      Phụ lục điều chỉnh diện tích và giá bán căn hộ (nếu diện tích căn hộ trong biên bản bàn giao lệch so với hợp đồng mua bán căn hộ)

–      Biên bản tất toán nghĩa vụ tài chính

–      Biên bản thanh lý hợp đồng

2.             Đối với bên bán hoặc bên mua là cá nhân

–     Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của bên mua và bên bán

–     Đăng ký kết hôn của bên bán.

3.             Đối với bên bán hoặc bên mua là tổ chức

–     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương

–     Quyết định, Biên bản họp của cấp có thẩm quyền của tổ chức cho phép bán hoặc mua;

–     Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

4.             Trường hợp bên bán là cá nhân còn độc thân thì cần cung cấp thêm:

–     Nếu từ trước tới nay sống độc thân: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu tài sản trước thời kỳ hôn nhân nhưng hiện tại đã kết hôn:

+ Xin xác nhận tình trạng hôn nhân kể từ khi đủ tuổi kết hôn cho tới khi kết hôn chưa đăng ký kết hôn với ai.

+ Hoặc xin xác nhận đăng ký kết hôn với (vợ/ chồng) là lần kết hôn thứ nhất

–     Nếu đã ly hôn: Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản: Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu là tài sản riêng: Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản ( Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản)

II.                  TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo hợp đồng

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại hợp đồng, sau khi thống nhất các bên ký vào hợp đồng trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng hợp đồng và đóng dấu

7.             Nộp lệ phí và trả hợp đồng đã được công chứng

 

Đánh giá bài viết

Leave a Comment