Thủ tục công chứng văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của vợ, chồng

2.             Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng

3.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản

4.             Quyết định hoặc Bản án li hôn của Tòa án (nếu có)

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảovăn bản

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại văn bản, sau khi thống nhất các bên ký vào văn bản ủy quyền trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng và đóng dấu văn bản

7.             Nộp lệ phí và trả văn bản đã được công chứng.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment