Thủ tục công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Minh Thành (đầy đủ số lượng bản đã nhận)

2.             Đối với bên là cá nhân

–     Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu

–     Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng của bên cho thuê/mượn nếu Sổ hộ khẩu hoặc Giấy tờ chứng minh quyền sở không ghi rõ quan hệ vợ chồng.

3.             Đối với bên là tổ chức

–     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương

–     Quyết định, Biên bản họp của cấp có thẩm quyền của tổ chức cho phép hủy văn bản công chứng;

–     Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo văn bản hủy

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại văn bản, sau khi thống nhất các bên ký vào văn bản ủy quyền trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng và đóng dấu văn bản

7.             Nộp lệ phí và trả văn bản đã được công chứng.

Thủ tục công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng
5 1 vote

Leave a Comment