Thủ tục công chứng văn bản ủy quyền

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Giấy tờ nhân thân của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

–     Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của Bên ủy quyền và bên được ủy quyền

–     Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng của bên ủy quyền nếu đối tượng ủy quyền là tài sản chung của vợ chồng

–     Giấy tờ chứng minh tình trạng độc thân nếu bên ủy quyền còn độc thân (đối tượng ủy quyền là tài sản).

2.             Giấy tờ liên quan đến nội dung ủy quyền:

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản; Giấy mời, giấy triệu tập…

3.             Nếu Bên ủy quyền với tư cách là đại diện một tổ chức thì cần cung cấp thêm:

–     Quyết định, Biên bản họp của cấp có thẩm quyền của tổ chức cho phép ủy quyền cho bên được ủy quyền.

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng (nêu rõ nội dung ủy quyền);

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo văn bản ủy qyền

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại văn bản ủy quyền, sau khi thống nhất các bên ký vào văn bản ủy quyền trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng và đóng dấu văn bản ủy quyền

7.             Nộp lệ phí và trả văn bản ủy quyền đã được công chứng.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment