TRỤ SỞ CHÍNH: Số 337 Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024.668.35.333

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Văn phòng nhận làm dịch vụ công chứng vào tất cả các ngày trong tuần:

Từ thứ hai đến thứ sáu.

– Sáng: từ 8h00 – 12h00

– Chiều: từ 13h30 – 17h30.

Thứ bảy làm việc buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00

– Trưởng Văn phòng – Công chứng viên Nguyễn Xuân Vinh: 0913.307.486

– Công chứng viên Phạm Thị Thanh Loan: 0904.040.876

Website: www.congchungminhthanh.vn

Email: vanphongcongchungminhthanh@gmail.com / congchungnguyenvinh@gmail.com