congchungnguyenvinh@gmail.com
337 Kim Ngưu
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
024.668.35.333
Tên cũ: VPCC MINH THÀNH