Thủ tục công chứng văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH 1.             Các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng công chứng Minh Thành (đầy đủ số lượng bản đã nhận) 2.             Đối với bên là cá nhân –     Chứng minh nhân dân, Sổ
Read More

Thủ tục công chứng văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH 1.             Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của vợ, chồng 2.             Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng 3.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản 4.             Quyết định hoặc Bản
Read More

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, văn bản khai nhận/ phân chia di sản thừa kế

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH 1.             Giấy chứng tử của người để lại di sản 2.             Di chúc hợp pháp (nếu có) 3.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản là di sản của Người để lại di
Read More