Các công chứng viên của VPCC Nguyễn Vinh làm việc nhiệt tình, khách quan, trung thực và có trách nhiệm, phối hợp tốt với nhau giải đáp tất cả mọi câu hỏi và thắc mắc của chúng tôi. Chúng tôi rất hài lòng và sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài với VPCC Nguyễn Vinh trong tương lai