Mức phí của Văn phòng được điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh và thực hiện thủ tục thuận lợi. Tôi rất hài lòng và cảm ơn Văn phòng.