Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế, văn bản khai nhận/ phân chia di sản thừa kế

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Giấy chứng tử của người để lại di sản

2.             Di chúc hợp pháp (nếu có)

3.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản là di sản của Người để lại di sản

4.             Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của Người thừa kế

5.             Giấy tờ chứng minh quan hệ của Người để lại di sản với Người thừa kế: Giấy khai sinh (chứng minh quan hệ bố mẹ và con cái); Giấy tờ chứng minh quan hệ vợ chồng…

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo văn bản

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại văn bản, sau khi thống nhất các bên ký vào văn bản ủy quyền trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng và đóng dấu văn bản

7.             Nộp lệ phí và trả văn bản đã được công chứng.

Đánh giá bài viết

Leave a Comment