1. Hợp đồng mua bán nhà, đất (đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu)
 2. Hợp đồng mua bán tài sản khác (ô tô, xe máy)
 3. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng
 4. Hợp đồng tặng cho nhà, đất (đã có giấy chứng nhận quyền sở hữu)
 5. Hợp đồng tặng cho tài sản khác (ô tô, xe máy)
 6. Hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản
 7. Văn bản ủy quyền
 8. Di chúc
 9. Văn bản từ chối nhận, khai nhận, phân chia di sản thừa kế
 10. Văn bản phân chia tài sản chung vợ chồng
 11. Văn bản sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã được công chứng tại Văn phòng

LƯU Ý CHUNG

 1. Nếu người tham gia giao dịch không trực tiếp đến ký hợp đồng thì phải có ủy quyền hợp pháp, đồng thời người được ủy quyền phải xuất trình văn bản ủy quyền, Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu (trừ trường hợp Người lập di chúc).
 2. Nếu có yêu cầu công chứng ngoài trụ sở thì Người yêu cầu phải lập Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (theo mẫu) và phải nêu rõ lý do phù hợp với quy định của pháp luật.
 3. Nếu Người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo văn bản thì Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của văn bản, nếu văn bản đạt yêu cầu Công chứng viên sẽ hướng dẫn ký văn bản; nếu văn bản không đạt yêu cầu Công chứng viên sẽ hướng dẫn Người yêu cầu công chứng sửa đổi, bổ sung hoặc Công chứng viên sẽ sửa đổi, bổ sung (nếu Người yêu cầu công chứng yêu cầu).
 4. Đối với các giao dịch đặc thù khác thì Văn phòng sẽ hướng dẫn trực tiếp và cụ thể từng trường hợp.