Thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà, đất

I.              CÁC GIẤY TỜ CẦN XUẤT TRÌNH

1.             Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.

2.             Đối với bên tặng cho hoặc bên được tặng cho là cá nhân

–     Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu của bên tặng cho và bên được tặng cho;

–     Đăng ký kết hôn của bên tặng cho

–     Giấy tờ chứng minh quan hệ của bên tặng cho và bên được tặng cho (nếu có)

ví dụ:

+ Bố mẹ – với con: Giấy khai sinh của người con

+ Anh/ chị em ruột: Giấy khai sinh của cả hai người

+ Ông/ bà với cháu nội/ ngoại: Giấy khai sinh của bố/ mẹ người được tặng cho và Giấy khai sinh của người được tặng cho

3.             Đối với bên tặng cho hoặc bên được tặng cho  là tổ chức

–     Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương

–     Quyết định, Biên bản họp của cấp có thẩm quyền của tổ chức cho phép tặng cho;

–     Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

4.             Trường hợp tặng cho một phần nhà và đất cần nộp thêm:

–     Công văn của Cơ quan đăng ký nhà và đất

–     Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

–     Hồ sơ hiện trạng nhà.

5.             Trường hợp bên bên tặng cho là cá nhân còn độc thân thì cần cung cấp thêm:

–     Nếu từ trước tới nay sống độc thân: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu đã ly hôn: Bản án ly hôn + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu vợ hoặc chồng đã chết trước khi có tài sản: Giấy chứng tử của vợ hoặc chồng + Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

–     Nếu là tài sản riêng: Giấy tờ chứng minh tài sản riêng do được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản )

II.           TRÌNH TỰ CÔNG CHỨNG

1.             Người yêu cầu công chứng nộp đủ giấy tờ nêu trên cho Văn phòng;

2.             Lập và nộp phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu) cho Văn phòng;

3.             Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ với yêu cầu công chứng, nếu thiếu hồ sơ thì hướng dẫn người yêu cầu công chứng bổ sung, nếu đủ hồ sơ thì tiếp nhận hồ sơ và hẹn lịch công chứng.

4.             Soạn thảo hợp đồng

5.             Các bên trong giao dịch đọc lại hợp đồng, sau khi thống nhất các bên ký vào hợp đồng trước mặt Công chứng viên

6.             Công chứng viên công chứng hợp đồng và đóng dấu

7.             Nộp lệ phí và trả hợp đồng đã được công chứng

Đánh giá bài viết

Leave a Comment